SenSpa

Skin care products for spa treatment , salon and home spa.
Aroma massage oil,Bath milk,Body Lotion,

SenSpa เป็นสินค้าที่เน้นการขายให้แก่ผู้ประกอบการสปา และผู้คนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีทั้งขนาดขายปลีก และขนาดซาลอน อีกทั้งยังครอบคลุมถึงสินค้าอโรมา และ สินค้าสมุนไพร เป็นแบรนด์ที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์สปาทุกประเภท ได้แก่ Massage oil, Body Scrub, Body Mask, Massage Cream, Handmade Soap, Essential Oil, Aroma Balm

Aroma Balm
Aroma Bath Gel
Aroma Bath Milk
Aroma Body Lotion
Aroma Hand Cream
Aroma Salt Scrub

All Products

Papaya Set
Hand Cream
฿375
Aroma Hand Cream
Oriental Sweet
฿375
Aroma Hand Cream
Traditional Thai 
฿375
Aroma Hand Cream
Pluemeria Love
฿375
Aroma Hand Cream
Queen of Jasmine
฿375
Aroma Salt Scrub
Queen of Jasmine
฿350
Aroma Salt Scrub
Pluemeria Love
฿350
Aroma Salt Scrub
Traditional Thai 
฿350
Aroma Salt Scrub
Oriental Sweet
฿350
Aroma Balm
Fresh mint
฿135
Aroma Balm
Sweet Dream
฿135
Aroma Balm
Lavender sweet
฿135