มกราคม 4, 2024

GMP มาตรฐานกระบวนการผลิต คืออะไร

มาตรฐาน GMP เป็นมาตรฐานที่เรามักจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูกันมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอางค์ หรือแม้กระทั่งอาหาร ซึ่ง GMP หรือที่ย่อมาจากคำว่า Good Manufacturing Practice เนี่ย จริงๆ แล้วคืออะไรกันแน่ และหลักการและกฏเกณฑ์มีอะไรบ้าง มาดูกัน

มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) คือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต หรือเป็นเครื่องหมายในการรับรองคุณภาพการผลิตของผู้ผลิต ทำให้สามารถผลิตอาหาร, ยา หรือเครื่องสำอางค์ได้อย่างปลอดภัย และทำให้ผู้บริโภคมั่นใจด้วยว่าสินค้าที่ออกจากผู้ผลิตนี้มั่นใจได้

GMP เป็นมาตรฐานที่เรามักจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูกันมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ยา อาหาร หรือแม้กระทั่งเครื่องสำอางค์ แต่อาจจะมีข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงบ้าง เช่น เครื่องสำอางค์ต้องดู GMP เครื่องสำอางค์ ด้วย

หลักการของ GMP จะมีเกณฑ์คลอบคลุมตั้งแต่สถานที่ที่ประกอบการ อาคาร จนไปถึงกระบวนการผลิตสินค้า นับตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มการวางแผลผลิต วัตถุดิบ การจัดเก็บ และรวมไปถึงการขนส่งไปจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้ทุกๆกระบวนการผลิตมีความปลอดภัย ได้คุณภาพ ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน